Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Młyn, co zboża nie miele…

Unikatowy zabytek techniki

Początki: przed 1562

Bogate zbiory

Jeden ze 129 pomników historii w Polsce

Generální Konzul Spolkové Republiky Německo navštívil Muzeum Papírenství

08.03.2012

Dne 8. března Muzeum papírenství navštívili generální konzul Spolkové republiky Německo ve Wroclawi – dr Gottfried Zeitz a Rainer Sachs, kulturní atašé německého konzulátu. Během setkání s ředitelem Maciejem Szymczykem byla zmíněna problematika – velmi prospěšné – spolupráce dušnického pracoviště s konzulátem. Pracovníci německého zastupitelského úřadu se již mnoho let účastní vědeckých záměrů dušnického muzea a generální konzul již několikrát přebíral čestný patronát nad výstavami pořádanými v papírně. Bylo také zmíněno, že historický papírenský mlýn může plnit významnou roli v rozšiřování polsko-německých kontaktů. Po zhlédnutí muzejních expozic se hosté zúčastnili čerpání papíru, což se ukázalo jako činnost zajímající také diplomaty, a to dokazuje, že papír v mezinárodních kontaktech hraje významnou roli rovněž i dnes.