Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

W sieciach dusznickiej papierni

Epidemia koronawirusa sprawiła, że Muzeum Papiernictwa od 12 marca jest niedostępne dla grup szkolnych. Wprawdzie od 4 maja przyjmujemy zwiedzających, jednak do wakacji wycieczki szkolne nie są organizowane, a wiele szkół jeszcze po wakacjach będzie ograniczało wyjazdy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, które nie przyjechały do nas w ramach wycieczek, opracowaliśmy nowy projekt pt. „W sieciach dusznickiej papierni”, w ramach którego powstanie cykl materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. Z uwagi na wartość merytoryczną, projekt został wysoko oceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury – operatora programu „Kultura w sieci, dzięki czemu uzyskał dofinansowanie. Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Zaplanowaliśmy 3 formy działań: warsztaty, lekcje muzealne w formie webinariów i wirtualną galerię dzieł sztuki papieru wykonanych przez profesjonalnych artystów, a znajdujących się w zasobach muzealnych.

Nagrania warsztatów i lekcji muzealnych będą zamieszczane zarówno na portalu internerowym Muzeum Papiernictwa, jak też na muzealnym kanale serwisu Youtube i naszym profilu na Facebooku, dlatego dostęp do nich będzie nieograniczony. W przypadku lekcji muzealnych / webinariów prowadzonych na żywo, czynny udział w zajęciach z opcją zadawania pytań prowadzącym umożliwi wcześniejsza rejestracja.

Poszczególne działania są zsynchronizowane z kalendarzem roku szkolnego, dlatego w czerwcu rozpoczniemy realizację zadań, a kończyć je będziemy już po wakacjach – we wrześniu i październiku. Jeszcze przed wakacjami udostępnimy pierwszy odcinek warsztatów, w którym zaprezentujemy technikę czerpania papieru. Przed wakacjami w naszym portalu internetowym zaprezentujemy pierwsze 20 zdigitalizowanych dzieł z papieru. Kolejne części kolekcji papierowych prac pojawią się w lipcu i sierpniu. Mamy nadzieję, że nasza wirtualna galeria zachęci odwiedzających ją do wakacyjnej wycieczki do Muzeum Papiernictwa.

2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb