Wyobrazić sobie świat bez papieru? Niemożliwe. Jest wszędzie wokół nas. Tego nie dało by się osiągnąć ręcznym czerpaniem. Dowiedz się, jak wytwarzany jest papier na skalę przemysłową. Powyżej linia procesu produkcyjnego, po której się poruszasz - po prostu kliknij w następny lub dowolny punkt tej linii.
Współcześnie podstawowym surowcem do produkcji papieru jest drewno, jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera makulatura. Makulatury jednak nie da się przerabiać w nieskończoność (maksymalnie pięć razy), więc użycia drewna nie da się wyeliminować. Drewno jest surowcem odnawialnym i w coraz większym stopniu pozyskuje się je z celowych upraw.
Drewno, które ze ścinki trafia do zakładów papierniczych, wykorzystuje się w całości. Bale muszą jednak zostać najpierw okorowane - użycie kory do wytworzenia masy papierniczej obniżyłoby jakość papieru. Kora stanowi jednak doskonałe biopaliwo i dostarcza energii cieplnej potrzebnej w produkcji. Okorowane bale rozdrabnia się dalej mechanicznie na małe kawałki, tzw. zrębki.
Zrębki przerabia się na masę zawierającą wyodrębnione włókna celulozowe. Można to robić generalnie na dwa sposoby, w zależności od oczekiwanych właściwości papieru. Drogą mechaniczną – poprzez ścieranie drewna, zachowując większość zawartej w drewnie ligniny (ta metoda wychodzi już z użycia). Drogą chemiczną – przez gotowanie drewna w obecności chemikaliów, w której usuwa się ligninę, substancje mineralne i inne zbędne składniki (ta metoda dominuje). Uzyskiwanie masy celulozowej z makulatury polega na jej rozczynianiu w gorącej wodzie aż do rozdzielenia włókien tworzących papier. Tak wytworzona masa – w zależności od potrzeb – jest jeszcze poddawana oczyszczaniu.
Niezależnie od sposobu wytworzenia masa włóknista ma zawsze brązowawe zabarwienie. Dlatego musi przejść proces bielenia. Ponadto dodaje się do niej w dużej ilości wypełniacze, kleje i inne środki wspomagające, od których zależą właściwości produktu finalnego.
Gotowa masa trafia w końcu do gigantycznej maszyny papierniczej, gdzie w procesie ciągłym jest rozprowadzana na pasie sita. Usunięcie z niej wody w pierwszym etapie formuje wstęgę mokrego papieru, dalej odwadnianego poprzez prasowanie. W module suszącym maszyny papierniczej papier uzyskuje w końcu pożądaną wilgotność. W zależności od potrzeb jest jeszcze poddawany procesowi wygładzania i ulepszania przez wprowadzenie na jego powierzchnię odpowiednich dodatków (głównie przez powlekanie).
W finale procesu produkcyjnego papier jest nawijany na wielkie role, z których każda może ważyć nawet kilkadziesiąt ton. Dopiero potem tnie się je na mniejsze, w zależności od przeznaczenia, opakowuje i etykietuje.
Użyj lupki, by zagłębić się w szczegóły.