Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 105 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

System gaszenia gotowy i sprawdzony!

25.05.2016

W kwietniu zakończono montaż systemu gaśniczego mgłowego zewnętrznego i wewnętrznego oraz przeprowadzono jego testy funkcjonalne. Oficjalnego odbioru inwestycji dokonano 24 maja w obecności  kierownika wałbrzyskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Marii Ptak. W pokazie działania systemu wzięli udział burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski i jego zastępczyni Karolina Wołoszyn-Cymbalista. Koordynatorem projektu, w ramach którego przedsięwzięcie zrealizowano, jest wicedyrektor Muzeum Papiernictwa Joanna Seredyńska.

Budynek muzeum z zewnątrz jest chroniony przez 645 dysz mgłowych, a instalacja zewnętrzna podzielona jest na 8 sekcji gaśniczych. Wewnątrz muzeum rozmieszczonych jest 696 głowic mgłowych. Całość połączona jest  specjalistyczną siecią rurociągów połączonych poprzez zawory sekcyjne z agregatem pompowym napędzanym silnikiem Diesla.  W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego system automatyczne się uruchomi, pompując do głowic wodę z podziemnego zbiornika zmieszaną z pianotwórczym środkiem gaśniczym. Jednocześnie o zaistniałym zdarzeniu zostaną powiadomione jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Instalacja systemu gaśniczego kosztowała 2 mln zł, a została realizowana w ramach projekt pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów. Projekt finansowany jest z funduszy norweskich i funduszy EOG oraz ze środków krajowych.