Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 113 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Informacja na temat konsultacji w sprawie seryjnego wniosku o wpis najcenniejszych młynów papierniczych na listę UNESCO

17.12.2021

W dniach 29 i 30 listopada odbyły się konsultacje pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicielami Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Tematem rozmów była koncepcja wpisania na listę UNESCO najcenniejszych europejskich młynów papierniczych. W spotkaniach wzięli udział:

  1. ze strony Rzeczypospolitej Polskiej:

– dr hab. Katarzyna  Zalasińska – dyr. Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN

– Jakub Wiśniewski – Radca w MKiDN

– prof. Bogusław Szmygin – Prezydent ICOMOS Polska,

– dr Alicja Jagielska-Burduk – Sekretarz Generalna Polskiego Komitetu ds. UNESCO

– dr hab. Maciej Szymczyk – Dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju

– Joanna Seredyńska – Zastępca Dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

  1. ze strony Republiki Czeskiej:

– dr inż. Vlastislav Ouroda – Wiceminister Kultury

  1. ze strony Republiki Federalnej Niemiec:

– dr Birgitta Ringbeck – Koordynator ds. Światowego Dziedzictwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

Spotkania przebiegły w przyjacielskiej atmosferze. Z przeprowadzonych rozmów wynikają następujące wnioski:

  1. Wysoko oceniono koncepcję zgłoszenia propozycji wpisania na listę UNESCO najcenniejszych młynów papierniczych z obszaru Europy.
  2. Strona polska złożyła propozycję koordynowania prac nad przygotowaniem seryjnej nominacji oraz złożenia jej w CSD UNESCO.
  3. Przedstawiciel Czech wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie młyna papierniczego w Czechach (Velke Losiny). Zadeklarował wsparcie władz rządowych i Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla działań niezbędnych do przygotowania dokumentacji dotyczącej papierni w Velkich Losinach. Z uwagi na powyborcze zmiany w kierownictwie Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej, ostateczne potwierdzenie stanowiska czeskiego ministerstwa ma nastąpić w ciągu kilku tygodni.
  4. Przedstawicielka Niemiec wyraziła zainteresowanie udziałem w projekcie młyna papierniczego w Niemczech (Homburg). Jednocześnie poinformowała o zaangażowaniu władz konserwatorskich Bawarii w merytoryczną stronę projektu, a przedstawicieli federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w realizację zadania od strony formalnej.
  5. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prześle do partnerów w Czechach i Niemczech oficjalne wystąpienia zawierające:

– informacje o projekcie,

– raport ICOMOS z 2007 r. w sprawie nominacji papierni w Velkich Losinach, zawierający zalecenie opracowania nowej nominacji, obejmującej większą liczbę miejsc związanych z historią papieru  (s. 136 pkt. 7 raportu). 

– proponowany harmonogram działań,

– wzory dokumentów do przygotowania dla papierni w Velkich Losinach i Homburgu.

  1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prześle do partnerów w Czechach i Niemczech projekt dokumentu upoważniający polskie ministerstwo do podejmowania działań mających na celu opracowanie i złożenie międzynarodowej, seryjnej nominacji.