Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 91 pomników historii w Polsce

Początki: przed 1562

Roczniki – Tryb recenzowania

 

Tryb recenzowania

Wszystkie teksty przeznaczone do działów „Artykuły i rozprawy – dzieje papiernictwa”, „Artykuły i rozprawy – dzieje Dusznik-Zdroju” „Materiały źródłowe” oraz artykuły polemiczne  są recenzowane. Pierwszej oceny dokonują członkowie Komitetu Redakcyjnego, a po ich pozytywnej opinii teksty oceniane są przez dwu recenzentów zewnętrznych (według formularza recenzji). Po uzyskaniu recenzji Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu tekstu, przyjęciu do druku lub odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów, których tożsamość nie jest autorom znana.

Recenzenci

prof. dr hab. Jędrzej Chumiński

prof dr hab. Elżbieta Kościk

Do pobrania:

Formularz RMP:

Wersja Word

Wersja Pdf