Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

 

Jeden z 70 pomników historii w Polsce

Wybudowany: 1605

Wystawy czasowe

Bardzo istotnym elementem kulturalnej działalności Muzeum są wystawy czasowe. Zazwyczaj są one związane z papierem – w maksymalnym wymiarze są to ekspozycje sztuki papieru, część wystaw poświęcona jest pracom artystycznym powstającym na papierze (grafika, malarstwo), inne dziejom technik papierniczych, drukarskich, prezentują grupy produktów papierowych (banknoty, pieniądze zastępcze, paszporty).

Ekspozycje historyczne prezentowane w muzealnych galeriach dotyczą głównie Dusznik-Zdroju, Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. Niektóre prezentacje wiążą się z funkcjonowaniem Muzeum w środowisku lokalnym – dotyczą prac twórców lokalnych, w tym tych najmłodszych.

Organizujemy 10-12 wystaw czasowych rocznie, do tego plenery artystyczne i liczne imprezy okolicznościowe. Przeciętny okres trwania wystawy to ok. miesiąc. Często towarzyszą im wydawnictwa katalogowe. Wystawy są bardzo szeroko promowane, głównie poprzez stronę www, media społecznościowe oraz lokalne.

Wystawy odbywają się w galerii ulokowanej w dawnych letnich pokojach mieszkalnych budynku głównego papierni. Chcąc rozszerzyć działalność w tej dziedzinie, w 2008 r. Muzeum zaadaptowało przylegające pomieszczenie wykorzystywane wcześniej do suszenia papieru czerpanego, urządzając w nim profesjonalnie przygotowaną powierzchnię ekspozycyjną. Jednak w 2012 r., po rozpoczęciu projektu przebudowy i adaptacji budynku suszarni, trzeba było wyprowadzić funkcjonujące w nim biura na okres prowadzenia prac. Z powodu braku innych pomieszczeń musiały one zostać umiejscowione właśnie w nowej sali ekspozycyjnej. Dopiero zakończenie projektu przebudowy i adaptacji budynku suszarni przywróci to pomieszczenie działalności artystycznej.