Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 91 pomników historii w Polsce

Wybudowany: 1605

Dział Papiernictwa

Dział gromadzi i naukowo opracowuje materialne wytwory ośrodków papiernictwa w świecie i w Polsce, a także przedmioty dokumentujące technologię ręcznej produkcji papieru, ikonografię przedstawiającą młyny papiernicze i prowadzoną w nich rękodzielniczą produkcję. Dział gromadzi zbiory ilustrujące dawne techniki zdobienia papierów.

Dział gromadzi i naukowo opracowuje maszyny i urządzenia papiernicze, przykłady produkcji papierowej (m.in. wzorniki), archiwalia związane z historią zakładów przemysłu papierniczego, ikonografię przedstawiającą fabryki i prowadzoną w nich maszynową produkcję, druki reklamowe i unikalne wydawnictwa zakładowe. Gromadzi i naukowo opracowuje informacje na temat fabryk przemysłu papierniczego.

Dział czuwa nad właściwym przechowywaniem i konserwacją zbiorów. Prowadzi działalność naukową i wystawienniczą.