Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Bogata kolekcja

Unikatowy zabytek techniki

Jeden z 91 pomników historii w Polsce

Wybudowany: 1605

Dział Naukowo-Oświatowy

Prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i popularyzatorską. Organizuje oprowadzanie zwiedzających po muzealnych wystawach. Ponadto dział odpowiedzialny jest za prowadzenie zadań w zakresie promocji muzeum. Współpracuje z towarzystwami i organizacjami społecznymi oraz szkołami. Organizuje prelekcje i wystawy.