Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Wiedeńska promocja

26.11.2017

Gdzież to duszniccy muzealnicy nie bywali rozsławiając piękno naszego młyna papierniczego i popularyzując historię papiernictwa… Tym razem gościliśmy w Wiedniu, w Instytucie Polskim.

Spotkanie odbyło się 23 listopada w ramach prezentacji wystawy sztuki papieru autorstwa Magdaleny Soboń i Barbary Mydlak. Jan Bałchan, szef naszego Działu Papiernictwa, omówił dzieje dusznickiej papierni oraz  historię samego Muzeum. Prelekcji towarzyszyły plansze ze zdjęciami i dodatkowymi informacjami.

Dodajmy, że papierowe obiekty, które zaprezentowano na wystawie, powstały w ubiegłym roku podczas artystycznej rezydencji obu artystek w dusznickiej papierni.

Zdjęcia: © Instytut Polski w Wiedniu