Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Uchronić przed czasem

01.09.2015

– to tytuł nowej wystawy czasowej w Muzeum Papiernictwa. Prezentujemy w niej przebieg i efekty prac konserwatorskich wybranych cennych zabytków historycznych, artystycznych i technicznych z własnych, muzealnych kolekcji.

Projekt ochrony najcenniejszych zabytków otrzymał dofinansowanie z funduszy norweskich i funduszy EOG. Przy wyborze obiektów przewidzianych do konserwacji przyjęto kryterium znaczenia obiektów jako zabytków dziedzictwa narodowego oraz ich stan zachowania, przy czym wybrano obiekty nigdy nie konserwowane.

Konserwacji poddano 312 obiektów, w tym większość (283 szt.) stanowią obiekty na podłożu papierowym: dokumenty rękopiśmienne, drukowane, fotografie, pocztówki, plany, karty z kolekcji papierów ręcznie czerpanych oraz rysunki tuszem. Obiekty papierowe miały formę kodeksów, poszytów i teczek z luźnymi arkuszami. Pozostałą część stanowiły metalowe klisze do druku typograficznego.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim stan zachowania zabytkowych kolekcji znacznie się poprawił. Realizacja projektu pozwoliła też ocenić problemy związane z profilaktyką konserwatorską oraz precyzyjniej określić potrzeby w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów.

Zwiedzający wystawę poznają tajniki konserwacji, dowiedzą się o metodach identyfikacji zniszczeń oraz o niektórych zabiegach konserwatorskich: czyszczeniu mechanicznym i chemicznym, uzupełnianiu ubytków w papierze, zabezpieczaniu ognisk korozji, natłuszczaniu. Zobaczą obiekty ze zbiorów Muzeum Papiernictwa, dla których indywidualnie dobrano zakres prac, o różnym stopniu ingerencji w materię zabytkową – rysunki tuszem, mapy, rękopisy, fotografie i klisze metalowe do druku typograficznego.

Wykonawcą prac konserwatorskich oraz autorką wystawy jest dr hab. Weronika Liszewska, której prelekcja nt. warsztatu konserwatora towarzyszyła otwarciu wystawy.

Scenariusz wystawy opracowała Weronika Liszewska, współpraca Teresa Windyka.

Wystawa czynna od 15 września do 12 października. Zapraszamy!