Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Muzeum Papiernictwa większe i nowocześniejsze

31.07.2017

Dwie ekspozycje – Sztuka papieru oraz Polski pieniądz papierowy po raz pierwszy udostępnione zostały publiczności podczas XVII Święta Papieru, w sobotę 29 lipca. Dla Muzeum to jedno z najważniejszych wydarzeń od czasu jego powstania w 1968 r.

Wystawy umiejscowione zostały na dwóch piętrach powstałego w XVIII w. budynku dawnej suszarni papieru, gruntownie wewnątrz zmodernizowanym i zaadaptowanym do nowych potrzeb. Wykorzystano pomieszczenia dotąd nieużytkowane. W przyziemiu natomiast urządzono pracownię, w której odbywać się będą warsztaty czerpania papieru, lekcje muzealne i inne zajęcia. Nowe sale dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu, wzroku i słuchu.

Na początek Polifonia

Muzeum Papiernictwa od wielu lat przyciąga artystów sztuki papieru. Prezentują tu oni swoje prace, a niektórzy z nich, korzystając z dobrych warunków warsz­tatowych, tworzą w muzealnej czerpalni. Współpraca rozwija się dobrze, a wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Teraz sztuka papieru będzie dostępna w muzeum na stałe. Co ciekawe, zestaw prezentowanych prac będzie co kilka miesięcy zmieniany, umożliwia­jąc tym samym przedstawienie kolejnych interesujących twórców. Równolegle — dzięki bogatemu wyposażeniu multimedialnemu — wystawa udostępnia zwiedzającym wiedzę o sztuce papieru i zapoznaje z twórczością artystów polskich i zagranicznych.

„Polifonia” – to tytuł pierwszej ekspozycji, będącej efektem działań artystycznych realizowanych rok wcześniej w Muzeum Papiernictwa przez dr hab. Magdalenę Soboń, związaną zawodowo z Pracownią Papieru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, oraz Barbarę Mydlak, wówczas studentkę V roku łódzkiej ASP. Prace artystek uzupełniają dzieła mistrzyni sztuki papieru prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej, założycielki Pracowni Papieru łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

Czy ta stówa jest prawdziwa?

Pomysł wystawy ukazującej dzieje polskiego pienią­dza papierowego pojawił się w Muzeum Papiernictwa kilka lat temu, kiedy trwały dyskusje dotyczące plano­wanego wstąpienia Polski do strefy euro. Dyskusje te, czasami bardzo emocjonujące, skłaniały do refleksji, czym jest dla nas polski złoty.

Wystawa przedstawia historię polskiego pieniądza papierowego od jego początków w 1794 r. Ilustruje tę opowieść historycznymi okazami ze zbiorów Muzeum i bogatym materiałem ikonograficznym. Rozwija wątki związane z emitentem polskich banknotów, jak i ich producentami. Poświęca sporo miejsca tematowi zabezpieczeń i uczy, jak podrabianych pieniędzy unikać. Co więcej – pozwala na samodzielne zweryfikowanie autentyczności własnego banknotu za pomocą specjalistycznego testera.

Choć w niektórych krajach banknoty drukuje się już na podłożu syntetycznym, to papier wciąż pozostaje mocno związany z emisją pieniądza. Z czego wytwarza się papier banknotowy, jakie są jego właściwości i jak się je bada – na te pytania również znajdziecie w tej wystawie odpowiedź.

Sposób podania treści, ubranych w atrakcyjną multimedialną formę, został zoptymalizowany dla szerokiego grona odbiorców – zainteresuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Ale lubiący zgłębiać temat, pasjonaci, znajdą tu również głębsze pokłady wiedzy.

Muzealna klasa z klasą

Najważniejszą formą edukacji prowadzonej w Mu­zeum Papiernictwa są niewątpliwie lekcje i warsztaty muzealne. Stanowią one doskonałe uzupełnienie pro­gramu nauczania historii, sztuki oraz techniki. Zajęcia te mają również na celu ułatwianie uczestnikom ob­cowania z eksponatem muzealnym, uczą odkrywania w nim różnorodnych treści.

Lekcje i warsztaty odbywały się wcześniej tylko w wydzielonej części hali, w której ręcznie wytwarza się papier. Teraz przeprowadzane będą głównie w specjalnie do tego przystosowanej przestrzeni. Jest to przestronne pomieszczenie, zaprojektowane tak, by jak najlepiej spełniać potrzeby uczestników zajęć oraz edukatorów.

W części warsztatowej znajduje się pięć stołów czerpalniczych, umożliwiających realizację zajęć z zakresu historii papieru oraz sztuki papieru, podczas których wykorzystywana jest mokra masa papiernicza. Prowadzi się tu warsztaty o tematyce zróżnicowa­nej, ale ściśle związanej z papierem i sposobami jego wykorzystania: decoupage, papierowe fantazje, papie­rowy teatr cienia, papierowy witraż i inne.

Sala edukacyjna jest wyposażona w sprzęt multime­dialny — projektor oraz monitory LCD. Dzięki temu edukatorzy mogą wzbogacić i uatrakcyjnić zajęcia o dodatkowe treści.

***

Otwarcie nowych wystaw i sali edukacyjnej stanowi część dużego projektu, którego realizacja nie byłaby możliwa bez środków pozyskanych dzięki Mechanizmowi Finansowemu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiemu Mechanizmowi Finansowe­mu. Ten projekt to „Renowacja i ada­ptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów”. Całkowita wartość zadania wyniosła 9.965.482 zł. Wkład własny zapewnił organ założycielski muzeum — Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Sala Polski pieniądz papierowy. Fot. K. Jankowski       Sala sztuki papieru