Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

O reformacji na Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej

18.11.2017

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego rok 2017 został ogłoszony Rokiem Pamięci o Reformacji na Dolnym Śląsku. Od jej rozpoczęcia minęło w tym roku 500 lat. Proces zainicjowany w 1517 r. przez augustianina Marcina Lutra swoim zasięgiem ogarnął całą Europę, a później kolejne kontynenty.

Reformacja odcisnęła silne piętno także na historii Dolnego Śląska, w tym również ziemi kłodzkiej. Muzeum Papiernictwa postanowiło włączyć się w obchody tej wyjątkowej rocznicy. W dniu 23 listopada w Muzeum odbył się wykład biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Waldemara Pytla, poświęcony historii reformacji na Dolnym Śląsku i jej znaczeniu dla naszego regionu. Licznie zgromadzeni zainteresowani mieli okazję do zapoznania się z istotnymi wydarzeniami, które na przestrzeni wieków w znacznym stopniu kształtowały życie mieszkańców tych terenów.

Waldemar Pytel– polski duchowny luterański, od 1992 r. proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, od 7 marca 2015 r. biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dzięki staraniom m.in. ks. Waldemara Pytla, Kościół Pokoju w Świdnicy został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (2001).O reformacji na Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej. Fot. K. Dyjas  Prelekcja