Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Nie tylko dla miłośników numizmatyki. Waluta Niepodległej

09.10.2018

Waluta Niepodległej 

– wystawę pod tym tytułem można oglądać od 12 października do 16 grudnia. Prezentujemy na niej pieniądze obiegowe II Rzeczypospolitej od momentu odzyskania niepodległości aż do 1939 r.

Zwiedzający zobaczą więc oryginalne marki polskie, ostmarki i ostruble wprowadzone przez niemieckiego okupanta jeszcze podczas I wojny światowej. Ta część ekspozycji uzupełniona została o prezentację waluty państw zaborczych – marki, korony, ruble. Chaos walutowy spotęgowany narastającą inflacją i walką o granice II Rzeczypospolitej zakończyła reforma skarbowa Władysława Grabskiego, którego sylwetka i dokonanie także zostały przypomniane na wystawie. Lata 1924–1939 reprezentują banknoty i monety złotowe. Zobaczymy m.in. jeden z najpiękniejszych banknotów polskich – słynną setkę z 1932 roku zaprojektowaną przez Józefa Mehoffera.

Realizując wystawę o walucie II Rzeczypospolitej nie można zapomnieć  o przedwojennym Banku Polskim. Przypomnimy więc jego prezesów i skarbników. To właśnie ich podpisy widnieją na banknotach prezentowanych na wystawie. Druk papierowych pieniędzy związany jest z działalnością innej zasłużonej w naszej dziejach instytucji – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, o której również informujemy na ekspozycji. 

 Waluta Niepodległej to doskonała okazja do zaprezentowania kolekcji numizmatycznej, jaką w ostatnich latach konsekwentnie budowało Muzeum Papiernictwa. Zupełnie unikatowym w skali ogólnopolskiej będzie pokaz próbnych wydruków banknotów złotowych drukowanych w 1919 r. we Francji i Wielkiej Brytanii, które kilka lat czekały na wprowadzenie do obiegu.

Wystawa powstała w oparciu o zbiory: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum w Chorzowie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Archiwum Narodowego w Krakowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Ekspozycja organizowana jest w ramach Jubileuszu 50-lecia Muzeum Papiernictwa (1968–2018) pod patronatem honorowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego, marszałka województwa dolnośląskiego, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Sponsorem wystawy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Dofinansowana została ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. 

Wernisaż wystawy współprowadzili uczniowie z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku pod opieką Joanny Bałchan. Podczas otwarcia odbył się także wykład ekspercki Damiana Marciniaka zatytułowany „Waluta Niepodległej oczami rzeczoznawcy i kolekcjonera” wraz z panelem dyskusyjnym.

Damian Marciniak jest właścicielem gabinetu numizmatycznego. Działa na rynku numizmatyki profesjonalnej od 2003 roku. Zajmuje się obiektywnym pośrednictwem w handlu monetami, banknotami oraz historycznymi papierami wartościowymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych. Sprzedaż numizmatów prowadzi w formie domu aukcyjnego, przez aukcje internetowe, natomiast w siedzibie firmy prowadzi skup gotówkowy i przyjmuje numizmaty na aukcje. Poza tym uczestniczy w giełdach, aukcjach i targach na terenie kraju jak i za granicą. Jest uznanym na rynku znawcą polskich pieniędzy papierowych i popularyzatorem wiedzy na temat polskich banknotów, którą to wiedzę propaguje na rozmaitych portalach naukowych.