Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Malowaliśmy wspólnie panoramę Dusznik-Zdroju – EDD 2017

08.09.2017

W niedzielę 10 września Muzeum Papiernictwa wzięło udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Tematem przewodnim tegorocznej akcji był „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Celem imprezy koordynowanej w skali całej Polski przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na krajobraz, w którym przyszło nam żyć.

Wprawdzie ten krajobraz odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ale przecież mamy na niego wpływ, wszak wznosimy nowe budowle, nasadzamy nowe drzewa, a czasami istniejące budynki burzymy lub rosnące drzewa wycinamy. Czy zatem zawsze nasze działania poprawiają ten krajobraz? Warto również zwracać większą uwagę na nasze otoczenie, gdyż jest ono ogromną wartością, której często z braku czasu nie doceniamy.

W ramach akcji zachęcaliśmy zwiedzających nasze muzeum do spojrzenia na dusznicki młyn papierniczy, uznawany za najcenniejszy element krajobrazu Dusznik-Zdroju i jego otoczenie. Po zwiedzeniu wystaw zaprosiliśmy na muzealny dziedziniec, gdzie od 11.00 do 15.00 malowaliśmy wspólnie panoramę naszego miasta. W niedzielę zarówno zwiedzanie wszystkich wystaw jak też udział w malowaniu panoramy był bezpłatny.