Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Konferencja prasowa w Muzeum Papiernictwa

24.04.2014

24 kwietnia o godz. 12.00 zorganizowana została konferencja prasowa poświęcona projektowi pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów.” Na wspomniane zadanie zespół projektowy pod przewodnictwem wicedyrektor Muzeum Papiernictwa Joanny Seredyńskiej pozyskał kwotę 6.682.490,00 zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Całkowita wartość zadania wynosi 9.562.660 zł. Wkład własny do zadania zapewniony został przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Podczas konferencji w roli prelegentów wystąpili: Maciej Szymczyk – Dyrektor Muzeum Papiernictwa, Joanna Seredyńska – z-ca Dyrektora, koordynator projektu oraz Agnieszka Chudziak, Karolina Wołoszyn-Cymbalista i Katarzyna Skowron – zespół zarządzający projektem. W krótkiej prezentacji multimedialnej scharakteryzowane zostały plany wykorzystania pozyskanych środków finansowych m.in. na:

-montaż nowoczesnego systemu gaszenia budynku przy użyciu mgły wodnej;

-adaptację niewykorzystanych dotąd pomieszczeń suszarnianych;

– konserwację zbiorów muzealnych wraz z ich digitalizacją i udostępnieniem zbiorów w domenie publicznej.