Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Historyczny sukces Muzeum Papiernictwa

19.03.2014

Zespół projektowy pod kierownictwem Joanny Seredyńskiej Zastępcy Dyrektora Muzeum Papiernictwa w składzie: Agnieszka Chudziak, Katarzyna Skowron, Karolina Wołoszyn-Cymbalista odniósł historyczny sukces zdobywając dla Muzeum ogromne środki finansowe w kwocie 6.682.490,00 zł w ramach I naboru do Programu„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Dofinansowaniem objęty został projekt pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów.” Całkowita wartość zadania wynosi 9.562.660 zł. Wkład własny do zadania zapewniony został przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Projekt „Renowacji i adaptacji…” jest bardzo złożony i zróżnicowany, planowane działania obejmują: prace budowlane; montaż systemu gaszenia mgłą wodną; konserwację muzealiów; zakup wyposażenia ekspozycyjno – wystawienniczego; prace digitalizacyjne. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do: dostosowania zabytkowego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzenia sal wystawienniczych i edukacyjno-warsztatowych, zabezpieczenia i ochrony zabytkowego obiektu oraz jego eksponatów.

Spośród 277 wniosków złożonych w całym kraju tylko 18 projektów otrzymało pozytywną rekomendację Komitetu ds. Wyboru Projektów. W oparciu o niniejszą rekomendację 12 lutego 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o dofinansowaniu tych projektów. Zgodnie z opinią zamieszczoną na stronie internetowej MKIDN możemy przeczytać, iż: Wybrane projekty wyróżniają się m.in. ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań – zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Niewątpliwie więc dofinansowane przedsięwzięcia – poprzez swój unikalny charakter – aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.”