Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Gościliśmy EUWT Novum

23.06.2017

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM odbyło się w Muzeum Papiernictwa 21 czerwca.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, kraju kralowohradeckiego, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, kraju libereckiego, kraju ołomunieckiego, kraju pardubickiego, Euroregionu Nysa – Stowarzyszenia Regionalnego oraz Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. Posiedzenie otworzyli dyr. EUWT NOVUM Bartosz Bartniczak, dyr. Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk oraz z-ca dyr. EUWT NOVUM Miroslav Vlasak. Gośćmi posiedzenia byli m.in. wicemarszałek woj. dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz radny sejmiku województwa dolnośląskiego Czesław Kręcichwost – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Celem EUWT NOVUM jest intensyfikacja, ułatwianie i upowszechnianie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej.

Uczestnicy spotkania zwiedzili młyn papierniczy i odbili swoje dłonie w masie papierniczej. Jako pierwsi oficjalni goście skorzystali przy tym z nowej sali edukacyjnej w budynku dawnej suszarni papieru.