Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Jesteśmy w Radzie ds. Muzeów

13.12.2017
Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa został wybrany 12 grudnia 2017 do Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej na trzyletnią kadencję. Wyboru dokonano na VII zjeździe muzeów rejestrowanych, który odbył się w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.
 
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej.
 
W skład Rady wchodzi 10 osób wskazanych przez ministra kultury oraz 11 wybranych w głosowaniu tajnym spośród przedstawicieli muzeów rejestrowanych. Do udziału w zjeździe uprawnieni byli delegaci 124. muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, wybrani na zebraniu wszystkich pracowników danego muzeów, spośród pracowników spełniających wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk kustosza dyplomowanego, kustosza, adiunkta i asystenta.
 

 
Foto M. Szymczyk