Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

.

Czerwcowe Posiedzenie Rady Muzeum

05.07.2017

Rada Muzeum Papiernictwa jest ciałem kolegialnym, skupiającym osobowości z różnych środowisk, zaangażowane w działalność instytucji, od przedstawicieli branży papierniczej po artystów oraz wybitnych znawców historii ziemi kłodzkiej. Do głównych Jej zadań należy ocena dotychczasowych osiągnięć Muzeum Papiernictwa oraz  pomoc w określeniu kierunków jego rozwoju.

30 czerwca 2017 r. w sali konferencyjno-wystawowej w młynie papierniczym odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, w czasie którego dokonano podsumowania działań instytucji w 2016 r. i omówienia zadań na bieżący rok. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Henryk Derejczyk wręczył akt  powołania na członka Rady Pawłowi Rędzikowskiemu – zastępcy Dyrektora Pionu Banknotów i Druków Zabezpieczonych ds. produkcji papieru zabezpieczonego Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Po zakończeniu obrad Członkowie Rady zwiedzili nowe sale ekspozycyjne i odbili dłonie w masie papierniczej, a dyr. Paweł Rędzikowski przekazał do zbiorów muzeum kolekcjonerski banknot 20-złotowy, wydany z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Rada MuzeumRada Muzeum 1